Vf
wrf

© 2017 Hamlon AB

Förvaltningskonsult
Hamlon konsult för uppdrag inom socialt arbete, förvaltningsprocess och beteendevetenskap. Vi samarbetar med kunder i hela Sverige och arbetar med enskilda utredningar, liksom längre placeringar. Vår konsultmodell för utredning och handläggning, där konsulten är på plats ute hos kunden 1-3 dagar i veckan har visat sig vara mycket välfungerande. Den omständigheten att vi delvis utför utredningsmoment ”på distans” ger ett mycket bra rekryteringsurval i fråga om konsulter. Vi har haft glädjen att kunna rekrytera flera seniora Socionomer med gedigen erfarenhet av handläggning vid socialtjänst. Vår målsättning är att de konsulter som placeras hos våra kunder ska fungera fullt ut direkt vid uppdragets början. Våra medarbetare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen har uppdaterad BBIC-kompetens och vana av de flesta journal och dokumentationssystemen. Under vinter/vår 2020 har vi goda möjligheter att tillhandahålla kompetenta konsulter inom bland annat:
Socialsekreterare IFO Missbruk Försörjningsstöd
Chef och ledare Vård och omsorg Socialpsykiatri Säkerhetsskydd
Handläggare Migration och integration Arbetsmarknad och sysselsättning Överförmyndare