Vf
wrf
HAMLON SAMARBETAR MED

© 2017 Hamlon AB

Familjerätt
Vår byrå är inriktad på familjerätt och till det relaterade områden. Vi är konsensusorienterade och av uppfattningen att meningsskiljaktigheter lättare renderar i överenskommelse ju tidigare i processen man agerar. Rättsprocesser kan ta lång tid att lösa och medföra inte obetydliga kostnader. Familjerättsliga tvister kan vara påfrestande för alla inblandade, inte minst barn. Därför bör eventuella möjligheter till överenskommelse om möjligt föregå en domstolsprocess. I de ärenden inblandade parter inte kan komma överens och rättslig prövning aktualiseras är vi behjälpliga i kontakt med försäkringsbolag avseende rättsskydd och ansvarsfrågor. Liksom ansökan om rättshjälp när det kan aktualliseras. Rättsskydd är en del av hemförsäkringen och kan täcka kostnader för juridisk rådgivning och juridiskt ombud i tvister. Rättshjälp kan sökas för motsvarande kostnader i det fall försäkringsskydd saknas. Rättshjälp hanteras genom domstol och rättshjälpsmyndigheten. HAMLON JURIDIK Vårdnad, boende och umgänge Äktenskap och äktenskapsskillnad Testamente Arv Bodelning Arvskifte Generationsöverföring
· · · · · · ·